PLAN ÜBER DEN INTRAVILLAN UND DIE HUTWEIDE "OKO SELA" IN DER GEMEINDE BOBOTA BETREFFEND DIE DASELBST VORKOMENDEN OCCUPATIONEN MIT BEZUGNAHME AUF DEN REGULATIOPLAN VOM JAHRE 1815

Mjesto

Bobota

Autor

KRAUS ANTUN

Godina

1887

Mjerilo

1

Signatura

HR-DAVU-561, 4/10

Tehnika, kolorit, veličina

RUKOPIS, KOLORIRANO 102x89 cm

Bilješka

PLAN PRIKAZUJE INTRAVILAN I PAŠNJAK "OKO SELA" SELA BOBOTE.NA PLANU SU UCRTANE KATASTARSKE ČESTICE U KOJE JE UPISAN BROJ ČESTICE I IME I PREZIME VLASNIKA.RAZNOBOJNO JE OZNAČENO STARO STANJE OKUPACIJA I POVRŠINE KOJE SU OSTALE U VLASNIŠTVU OPĆINE.
PLAN ÜBER DEN INTRAVILLAN UND DIE HUTWEIDE